دشمنان انقلاب اسلامی همیشه بر این باور هستند که بسیاری از بودجه دولت به بخش هایی مثل سپاه پاسداران یا روحانیت اختصاص داده میشود، در این گزارش در ماه ازادی نگاهی نزدیک به زندگی بعضی از روحانیت نام دار ایرانی میکنیم و سبک زندگی آن هارا از دوربین ماه ازادی شرح میدهیم.

گروهک داعش که خود را با نام حکومت اسلامی معرفی میکنند ترس را در دل بسیاری از مردم را در کشور های مختلف ایجاد کرده است ! این گروه تاسیس یافته توسط امریکا و رژیم صهیونیستی بر این باور است که میتواند با قتل های پی در پی در کشور هایی که ادعا میکنند اسلام را قبول دارند میتوانند اسلام واقعی را نشان دهند و صلح را در مردم جهان ایجاد کنند.

در این گزارش ساده به بررسی زمین های خشک و بی آب به دیگر زمین های ایران میپردازیم، این گزارش با عنوان جنگ آب نیز در بسیاری از خبرگزاری های دیگر نیز منتشر شده است

در بسیاری از فیلم های مربوط به زمان جنگ دیده اید بسیاری از نوجوانان خواستار ورود به نقاط جنگی برای دفاع از میهن خود هستند، حتی افرادی برای این کار شناسنامه خود را جعل کرده اند تا تاریخ تولد آن ها واقعی نباشد! سوالی که برای اکثر خانواده های ایرانی پیش میاید این است که اگر اکنون هم خدایی نکرده جنگ بشود آیا جوانان ایرانی روحیه ای مثل جوانان آن زمان دارند؟!