تماس با ماه آزادی

نشانی: تهران - خیابان میرزای شیرازی - کوچه شهید عزیزاللهی - پلاک ۱۵ کد پستی: ١٥٩٦٧١٦١١٥

در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به ماه آزادی از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

info@mahazadi.com advertise@mahazadi.com editorial@mahazadi.com
گروه شماره تماس ایمیل
سیاست ۸۶۷۸۱۲۰۷ polotics@mahazadi.com
اقتصاد ۸۶۷۸۱۲۰۴ economics@mahazadi.com
فرهنگ ۸۶۷۸۱۲۱۳ cultuer@mahazadi.com
جامعه ۸۶۷۸۱۲۱۵ society@mahazadi.com
ورزش ۸۶۷۸۱۲۰۸ sport@mahazadi.com
بین الملل ۸۶۷۸۱۲۱۲ world@mahazadi.com
تبلیغات ۸۸۱۰۷۵۰۹ advertise@mahazadi.com