5 نفر
اردیبهشت 14، 1401
نشت بخش‌ هایی از دادگاه عالی آمریکا ، مبنی بر این که این دادگاه ممکن است حکم سال ۱۹۷۳ در مورد قانونی کردن سقط جنین را لغو کند، واکنش‌ های دموکرات و فعالان برای یافتن راهی جهت جلوگیری از ایجاد این تغییر گسترده اجتماعی را به همراه داشت. بایدن در واکنش به این نشت ها افزود که حق سقط جنین قریب به پنجاه سال قانون مدون کشور بوده و اساس انصاف و ثبات قانون ایجاب میکند که چنین قانونی لغو‌ نشود. چاک شومر نیز در بیانیه مشترکی که دوشنبه منتشر کردند نوشتند که در صورت صحت این گزارش، دادگاه عالی با این اقدام بزرگترین تضعیف حقوق نه تنها زنان، بلکه در مورد تمام امریکاییان در پنجاه سال اخیر را به مرحله اجرا میگذارد. ساموئل الیتو، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در این خصوص گغت: «اشتباهی فاحش» خوانده است. بر اساس حکم صادره مبتنی بر پرونده «رو علیه وید» حق دسترسی نامحدود به سقط‌ جنین در سه ماهه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماهه دوم، برای همه زنان آمریکایی مهیا شده است. همزمان میچ مک کانل، در واکنشی تند نسبت به این نشت و لزوم پیگرد قضایی مسببان آن، به موضع‌ گیری بایدن ‌و رهبران دموکرات کنگره حمله کرد و این گونه اقدامات را تعرض به استقلال دیوان عالی توصیف کرد. موضوع حق سقط جنین همواره از مسائل جنجال برانگیز در جامعه آمریکا بوده است و این مهم در دوران کارزارهای انتخاباتی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

کد خبر 1536275


1 + 4 =