5 نفر
اردیبهشت 08، 1401
بسیاری از یافته‌ ها و پیمایش‌ ها، حکایت از خشونت‌ های خانوادگی و ناکامی‌ های رفاهی و عدم تامین نیازهای معقول مادی، بحران اشتغال و به تبع آن افزایش تحقیر، سرزنش، قهر و کم‌محلی، خشونت لفظی و کلامی و خشونت و آزارهای جسمی در عرصه خانواده دارد. در یک پژوهش علمی که در یکی از استان‌های کشور انجام شده است، ٣٢/٢ درصد همسرآزاری، ناشی از ناکامی‌ های مالی است. در یک جمع‌ بندی اجمالی در این زمینه، ناکامی و احساس آن یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده تمایلات خشونت‌ آمیز، اعم از پرخاشگری و آزار جسمی است.

کد خبر 1536275


1 + 4 =